Print

Kepentingan dan Keperluan Perancangan Harta Dalam Islam: Penilaian Menurut Perspektif Maqasid Syariah

 

Muhamad Husni Hasbulah
Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohd Zaidi Daud

Anitha Rosland
Unversiti Malaya

 

 

ABSTRAK

Perancangan harta merupakan salah satu proses pengurusan harta yang dilakukan semasa seseorang masih hidup bagi tujuan kepentingan dan kemudahan pemilik  harta di kalangan umat Islam khususnya dan masyarakat Malaysia umumnya akan menyebabkan isu dibangkitkan akan terus berpanjangan dan menjadi polemik dalam kalangan masyarakat Malaysia terutamanya Muslim. Oleh itu, artikel ini bertujuan membincangkan kepentingan dan keperluan perancangan harta dalam Islam di samping menjelaskan kedudukan perancangan harta dalam perspektif Maqasid Syariah bese (al-Nadawi,1999,) rta nilai-nilai yang perlu ada dalam perancangan harta dalam Islam. Hasil perbincangan mendapati bahawa seseorang individu hendaklah mempunyai perancangan terhadap semua harta yang dimilikinya untuk memastikan bahawa harta tersebut dapat dinikmati secara berterusan sama ada untuk kepentingan dan kebajikan diri sendiri mahupun orang lain selain dapat memenuhi Maqasid dalam aspek mancapai matlamat pemeliharaan terhadap harta. Dalam hal ini, pelbagai aspek dan langkah yang harus diberi perhatian dalam membuat rancangan terutama dalam konteks pembahagian harta. Maka,adalah menjadi satu kewajiban untuk setiap individu untuk memahami tentang ilmu perancangan harta agar ainya benar-benar membantu seseorang itu untuk mengagihkan hartanya berlandaskan hokum syarak yang mana dapat menerima faedah dan ganjaran baik untuk kehidupan di dunia mahupun di akhirat sepertimana yang telah dijanjikan oelh Allah SWT.

 

URL: JMIFR Vol 12 No.1 2015 - Part 5

This site is best viewed with a resolution of 1024 x 768 (or higher) and supports Microsoft Internet Explorer / Mozilla Firefox / Google Chrome
The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JFIMR) , Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: 606-798 6317 / 6305 / 6306  Fax: +606-798 6302  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   2018 © Fakulti Ekonomi & Muamalat (FEM), USIM