[1]
Abdullah, M.F. and Che Seman, A. 2018. Pengurusan Pendapatan Tidak Patuh Syariah di Bank Muamalat Malaysia Berhad. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research. 15, 2 (Dec. 2018), 93-114. DOI:https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i2.180.