(1)
Mohamed Azmi, A. S.; Hanif, N. R.; Mahamood, S. M. Tinjauan Persepsi Majlis Agama Islam Negeri Terhadap Peruntukan Kerajaan Persekutuan Bagi Pembangunan Tanah Wakaf. JMIFR 2018, 15, 96-118.