(1)
Abdullah, M. F.; Che Seman, A. Pengurusan Pendapatan Tidak Patuh Syariah Di Bank Muamalat Malaysia Berhad. JMIFR 2018, 15, 93-114.