Mohamed Azmi, A. S., Hanif, N. R., & Mahamood, S. M. (2018). Tinjauan Persepsi Majlis Agama Islam Negeri Terhadap Peruntukan Kerajaan Persekutuan Bagi Pembangunan Tanah Wakaf. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 15(1), 96-118. https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i1.104