Abdullah, M. F., & Che Seman, A. (2018). Pengurusan Pendapatan Tidak Patuh Syariah di Bank Muamalat Malaysia Berhad. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 15(2), 93-114. https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i2.180