MOHAMED AZMI, A. S.; HANIF, N. R.; MAHAMOOD, S. M. Tinjauan Persepsi Majlis Agama Islam Negeri Terhadap Peruntukan Kerajaan Persekutuan Bagi Pembangunan Tanah Wakaf. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, v. 15, n. 1, p. 96-118, 1 jun. 2018.