Mohamed Azmi, Ahmad Shazrin, Noor Rosly Hanif, and Siti Mashitoh Mahamood. 2018. “Tinjauan Persepsi Majlis Agama Islam Negeri Terhadap Peruntukan Kerajaan Persekutuan Bagi Pembangunan Tanah Wakaf”. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research 15 (1), 96-118. https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i1.104.