Abdullah, Muhamad Fadli, and Azizi Che Seman. 2018. “Pengurusan Pendapatan Tidak Patuh Syariah Di Bank Muamalat Malaysia Berhad”. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research 15 (2), 93-114. https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i2.180.