Abdullah, M. F. and Che Seman, A. (2018) “Pengurusan Pendapatan Tidak Patuh Syariah di Bank Muamalat Malaysia Berhad”, The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 15(2), pp. 93-114. doi: 10.33102/jmifr.v15i2.180.