[1]
A. S. Mohamed Azmi, N. R. Hanif, and S. M. Mahamood, “Tinjauan Persepsi Majlis Agama Islam Negeri Terhadap Peruntukan Kerajaan Persekutuan Bagi Pembangunan Tanah Wakaf”, JMIFR, vol. 15, no. 1, pp. 96-118, Jun. 2018.