[1]
M. F. Abdullah and A. Che Seman, “Pengurusan Pendapatan Tidak Patuh Syariah di Bank Muamalat Malaysia Berhad”, JMIFR, vol. 15, no. 2, pp. 93-114, Dec. 2018.