Mohamed Azmi, A. S., N. R. Hanif, and S. M. Mahamood. “Tinjauan Persepsi Majlis Agama Islam Negeri Terhadap Peruntukan Kerajaan Persekutuan Bagi Pembangunan Tanah Wakaf”. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, Vol. 15, no. 1, June 2018, pp. 96-18, doi:10.33102/jmifr.v15i1.104.