Abdullah, M. F., and A. Che Seman. “Pengurusan Pendapatan Tidak Patuh Syariah Di Bank Muamalat Malaysia Berhad”. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, Vol. 15, no. 2, Dec. 2018, pp. 93-14, doi:10.33102/jmifr.v15i2.180.