1.
Mohamed Azmi AS, Hanif NR, Mahamood SM. Tinjauan Persepsi Majlis Agama Islam Negeri Terhadap Peruntukan Kerajaan Persekutuan Bagi Pembangunan Tanah Wakaf. JMIFR [Internet]. 1Jun.2018 [cited 26Jun.2019];15(1):96-18. Available from: http://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/104