1.
Abdullah MF, Che Seman A. Pengurusan Pendapatan Tidak Patuh Syariah di Bank Muamalat Malaysia Berhad. JMIFR [Internet]. 31Dec.2018 [cited 26Jun.2019];15(2):93-14. Available from: http://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/180